P.H.U. Pat-Projekt Jakub Patalas


P.H.U. Pat-Projekt Jakub Patalas

Pełny opis


Firma Pat-Projekt – termowizja, pomiary termowizyjne budynków, instalacji, urządzeń, kompleksowa analiza wyników pomiarów termowizyjnych, świadectwa i audyty energetyczne.