magister

  • Wyższa Szkoła WSTE

    Wyższa Szkoła WSTE

    magister, informatyka, wyższe wykształcenie

    Wyższa Szkoła WSTE Szczecin proponuje fachowe studia w branży Transport oraz Edukacja Techniczno-Informatyczna. Ogromna troska o studentów, wysoka jakość proponowanych kursów i ich użyteczność w poszukiwaniu pracy spowodowała, iż grupa zadowolonych absolwentów w WSTE sukcesywnie zwiększa się. Placówka proponuje edukację uczniom z całego kraju. Uczelnia jest przychylna dla uczniów, którzy tu mają okazję spełniania własnych pasji oraz przygotować się do obesności rynk