Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Powiatowy Z


Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Powiatowy Z

Pełny opis


Na czele województwa stoi wojewoda, który reprezentuje w danym regionie rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest głównym reprezentantem administracji centralnej w regionie.